Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
Уважаемый...
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
Прошу принять меня на должность...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
Мои сильные стороны:...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
Я специализируюсь на...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
Я отлично владею...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
Я свободно говорю по...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Отличные коммуникативные навыки
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
Логическая аргументация
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
Логическое мышление
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
Аналитические способности
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
Высокие личностные качества
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
Переговорческие навыки
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
Презентационные навыки
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Я свободен...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
С уважением...
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
С уважением ваш...
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
С уважением ваш...
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
С уважением...
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar