Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
Meus pontos fortes são...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Excelente habilidade de comunicação
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
Raciocínio dedutivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
Pensamento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
Habilidades analíticas
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
Bom relacionamento interpessoal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
Habilidades de negociação
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
Habilidades de comunicação
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Estou disponível para entrevista em ..
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
Cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
Atenciosamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
Com elevada estima,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
Lembranças,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar