Japans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
拝啓
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
拝啓
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
関係者各位
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
拝啓 
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
拝啓
・・・・様
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
私の強みは・・・・
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
・・・・することで貢献することができます。
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
・・・・語を話すことができます。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
・・・・を使いこなすことができます。
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
コミュニケーション能力
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
演繹的推理力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
論理的思考能力
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
分析能力
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
対人能力
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
交渉能力
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
プレゼンテーション能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
履歴書を同封いたしました。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
・・・・から推薦状を頂きました。
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
・・・・日なら伺うことができます。
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
敬具
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
敬具
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
敬具
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
敬具
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar