Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
Mes qualités principales sont...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
Mon domaine d'expertise est...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
J'ai une excellente maîtrise du...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
J'ai une connaissance pratique de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Excellentes techniques de communication
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
Capacité de déduction
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
Esprit de logique
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
Esprit analytique
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
Compétences relationnelles
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
Compétences en négociation
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
Capacités d'exposition
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Je suis disponible pour un entretien le...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
Salutations distinguées,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar