Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
Dedukce
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
Logické myšlení
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
Analytické schopnosti
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
S pozdravem,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
S pozdravem,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
S úctou,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar