Roemeens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Doamnă,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Andrei Popescu,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
Punctele mele forte sunt...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
Domeniul meu de bază este...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
Stăpânesc foarte bine...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
Cunosc la nivel mediu...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
Am...ani de experienţă în domeniul...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
Sunt un utilizator experimentat de...
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
Abilităţi de comunicare excelente.
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
Gândire deductivă.
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
Gândire logică.
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
Abilităţi analitice.
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
Abilităţi interpersonale bune.
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
Abilităţi de negociere
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
Referinţele pot fi solicitate de la...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
Cu stimă,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
Cu respect,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
Toate cele bune,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar