Japans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
拝啓
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
拝啓
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
拝啓
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
拝啓
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
関係者各位
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
拝啓 
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
拝啓
・・・・様
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
私の強みは・・・・
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
・・・・することで貢献することができます。
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
・・・・語を話すことができます。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
・・・・を使いこなすことができます。
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
コミュニケーション能力
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
演繹的推理力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
論理的思考能力
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
分析能力
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
対人能力
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
交渉能力
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
プレゼンテーション能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
履歴書を同封いたしました。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
・・・・から推薦状を頂きました。
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
・・・・日なら伺うことができます。
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
敬具
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
敬具
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
敬具
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
敬具
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar