Esperanto | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
我看到您于...在...上登的招聘信息
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
我想申请...一职
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

我对此工作很感兴趣,因为...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我想为您工作,因为...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
我的强项是...
Miaj fortoj estas...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
我很适合这个职位,因为...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
我的专长是…
Mia areo de kompetenteco estas...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
即使在压力下我也能保持高标准。
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

我的母语是...,但我也会说...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
我熟练掌握...
Mi havas bonegan komandon de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
我能用...语进行工作交流
Mi havas mezan scion de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
我在...领域有...年工作经验
Mi havas... jarojn de sperto en...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
我是...的熟练使用者
Mi estas sperta uzanto de...
Beschrijving van de computervaardigheden
我相信我是...和...技能的良好结合
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
出色的沟通技能
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演绎推理能力
Dedukta rezonado
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
逻辑性思考
Logika rezonado
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析技能
Analizaj kapabloj
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
良好的人际交往技能
Bonaj interhomaj kapabloj
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
谈判技能
Negocadaj kapabloj
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
观点陈述能力
Prezentaj kapabloj
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
附件中含有我的个人简历。
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
可以从...处获得推荐信
Vi povas akiri referencojn el...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
我可以在...的时候接受面试
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
此致
Altestime,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
此致
敬礼
Altestime,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
肃然至上
Altestime,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
祝好
Ĉion bonan,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar