Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Bäste herrn,
Уважаемый...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa frun,
Уважаемая...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... utmärkte sig genom att ...
... показал себя как...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hens största talang är / finns inom ...
Его/ее главным талантом является...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hen är en kreativ problemlösare.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hen har en bred kompetens.
Круг его/ее умений очень широк
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hen hanterar ansvar väl.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Он/она хорошо разбирается в...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Его/ее главными обязанностями было...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positieve beoordeling van een persoon
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positieve beoordeling van een persoon
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positieve beoordeling van een persoon
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Afsluiting van een positieve referentie
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Afsluiting van een positieve referentie
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Afsluiting van een positieve referentie