Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa frun,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positieve beoordeling van een persoon
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positieve beoordeling van een persoon
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Afsluiting van een positieve referentie
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Afsluiting van een positieve referentie
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Afsluiting van een positieve referentie