Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa frun,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Kære fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... utmärkte sig genom att ...
... adskilte sig selv ved at...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hens största talang är / finns inom ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hen är en kreativ problemlösare.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hen har en bred kompetens.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hen hanterar ansvar väl.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Hans / hendes ansvarområder var...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Positieve beoordeling van een persoon
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Positieve beoordeling van een persoon
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Afsluiting van een positieve referentie
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Afsluiting van een positieve referentie
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Afsluiting van een positieve referentie