Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Sayın Yetkili,
Αγαπητέ κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Αγαπητή κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Ayşe Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Lale Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
... onun sıradışı özelliğidir.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Positieve beoordeling van een persoon
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Positieve beoordeling van een persoon
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Positieve beoordeling van een persoon
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een positieve referentie
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Afsluiting van een positieve referentie
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Afsluiting van een positieve referentie