Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positieve beoordeling van een persoon
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positieve beoordeling van een persoon
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Afsluiting van een positieve referentie
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Afsluiting van een positieve referentie
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Afsluiting van een positieve referentie