Turks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Distinguido Señor:
Sayın Yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguida Señora:
Sayın Yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguidos Señores:
Sayın Yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Apreciados Señores:
Sayın Yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A quien pueda interesar
Yetkili makama,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Apreciado Sr. Pérez:
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Sayın Ayşe Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Apreciada Srta. Pérez:
Sayın Dilek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Sayın Lale Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Conocí a X en..., cuando se unió a...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Puedo recomendar abiertamente a X...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
X se distinguió por su...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Su más considerable talento es...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Tiene una amplia gama de habilidades.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Sus principales responsabilidades fueron...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Sus tareas diarias involucraban...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positieve beoordeling van een persoon
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positieve beoordeling van een persoon
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positieve beoordeling van een persoon
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Afsluiting van een positieve referentie
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie