Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Apreciados Señores:
Tisztelt Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Puedo recomendar abiertamente a X...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
X se distinguió por su...
...megkülönböztette magát a ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Su más considerable talento es...
A legnagyobb erőssége a ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... kreatív problémamegoldó
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Tiene una amplia gama de habilidades.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Sus principales responsabilidades fueron...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positieve beoordeling van een persoon
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positieve beoordeling van een persoon
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positieve beoordeling van een persoon
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Afsluiting van een positieve referentie
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Afsluiting van een positieve referentie
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Afsluiting van een positieve referentie