Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguidos Señores:
Hyvä Herra / Rouva
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Puedo recomendar abiertamente a X...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
X se distinguió por su...
...erottautui hyvillä...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Su más considerable talento es...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hänellä on laajat taidot
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hän on luotettava henkilö
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hänellä on hyvä tietämys...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Sus principales responsabilidades fueron...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Sus tareas diarias involucraban...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positieve beoordeling van een persoon
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positieve beoordeling van een persoon
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positieve beoordeling van een persoon
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Afsluiting van een positieve referentie
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Afsluiting van een positieve referentie
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Afsluiting van een positieve referentie