Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая...
Bästa frun,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positieve beoordeling van een persoon
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positieve beoordeling van een persoon
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Afsluiting van een positieve referentie
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Afsluiting van een positieve referentie
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Afsluiting van een positieve referentie