Turks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Уважаемый...
Sayın Yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая...
Sayın Yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Yetkili makama,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Ayşe Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Lale Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Для меня честь давать рекомендации ...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... показал себя как...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Его/ее главным талантом является...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Круг его/ее умений очень широк
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Он/она хорошо разбирается в...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... onun sıradışı özelliğidir.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Он/она всегда принимает активную позицию в...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее главными обязанностями было...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее еженедельные задачи включали...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positieve beoordeling van een persoon
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positieve beoordeling van een persoon
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positieve beoordeling van een persoon
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Afsluiting van een positieve referentie
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie