Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Уважаемый...
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая...
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Для меня честь давать рекомендации ...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... показал себя как...
... vynikal(a) v... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Его/ее главным талантом является...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Круг его/ее умений очень широк
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Он/она хорошо разбирается в...
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Он/она всегда принимает активную позицию в...
On/ona je iniciativní v... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее главными обязанностями было...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее еженедельные задачи включали...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positieve beoordeling van een persoon
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positieve beoordeling van een persoon
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Afsluiting van een positieve referentie
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Afsluiting van een positieve referentie
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Afsluiting van een positieve referentie