Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Уважаемый...
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая...
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Для меня честь давать рекомендации ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... показал себя как...
...megkülönböztette magát a ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Его/ее главным талантом является...
A legnagyobb erőssége a ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
... kreatív problémamegoldó
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Круг его/ее умений очень широк
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Он/она хорошо разбирается в...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Он/она всегда принимает активную позицию в...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее главными обязанностями было...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Его/ее еженедельные задачи включали...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positieve beoordeling van een persoon
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positieve beoordeling van een persoon
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positieve beoordeling van een persoon
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Afsluiting van een positieve referentie
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Afsluiting van een positieve referentie
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Afsluiting van een positieve referentie