Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Stimate Domn,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Stimați Domni,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
În atenția cui este interesat,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... s-a distins prin.... .
... onderscheidde zich door ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
... își comunică ideile clar și univoc.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
... face față cu ușurință responsabilităților.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positieve beoordeling van een persoon
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positieve beoordeling van een persoon
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Afsluiting van een positieve referentie
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie