Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Stimate Domn,
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimată Doamnă,
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Stimați Domni,
Madame, Monsieur
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
În atenția cui este interesat,
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Stimate Domnule Popescu,
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
C'est avec plaisir que je recommande...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... s-a distins prin.... .
... se distingue par...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Sa qualité principale est ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
... își comunică ideile clar și univoc.
Il/elle communique ses idées clairement.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
... face față cu ușurință responsabilităților.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Il/elle participe activement dans...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Ses principales fonctions consistaient en...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positieve beoordeling van een persoon
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positieve beoordeling van een persoon
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positieve beoordeling van een persoon
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Afsluiting van een positieve referentie
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Afsluiting van een positieve referentie
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Afsluiting van een positieve referentie