Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Szanowny Panie,
Уважаемый...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
Уважаемая...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znam ... od... i jako... w...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...wyróżniał/-a się...
... показал себя как...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Его/ее главным талантом является...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
...posiada wiele różnych umiejętności.
Круг его/ее умений очень широк
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... posiada szeroką wiedzę...
Он/она хорошо разбирается в...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Zawsze bierze czynny udział w...
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Его/ее главными обязанностями было...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positieve beoordeling van een persoon
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positieve beoordeling van een persoon
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Afsluiting van een positieve referentie
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Afsluiting van een positieve referentie
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Afsluiting van een positieve referentie