Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Z przyjemnością udzielę referencji ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Znam ... od... i jako... w...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...wyróżniał/-a się...
... distinguiu-se por ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
O seu maior talento é ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
...posiada wiele różnych umiejętności.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
... posiada szeroką wiedzę...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Zawsze bierze czynny udział w...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Suas principais responsabilidades eram...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positieve beoordeling van een persoon
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positieve beoordeling van een persoon
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Afsluiting van een positieve referentie
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Afsluiting van een positieve referentie
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Afsluiting van een positieve referentie