Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Geachte heer
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Bästa frun,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... onderscheidde zich door ...
... utmärkte sig genom att ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hens största talang är / finns inom ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hen är en kreativ problemlösare.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hen har en bred kompetens.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hen hanterar ansvar väl.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positieve beoordeling van een persoon
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positieve beoordeling van een persoon
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Afsluiting van een positieve referentie
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Afsluiting van een positieve referentie
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Afsluiting van een positieve referentie