Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... onderscheidde zich door ...
X se distinguió por su...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Su más considerable talento es...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Sus tareas diarias involucraban...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Positieve beoordeling van een persoon
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Positieve beoordeling van een persoon
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Afsluiting van een positieve referentie
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Afsluiting van een positieve referentie
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Afsluiting van een positieve referentie