Roemeens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Geachte heer
Stimate Domn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... onderscheidde zich door ...
... s-a distins prin.... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
... își comunică ideile clar și univoc.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Positieve beoordeling van een persoon
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Positieve beoordeling van een persoon
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Positieve beoordeling van een persoon
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Afsluiting van een positieve referentie
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Afsluiting van een positieve referentie
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Afsluiting van een positieve referentie