Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Geachte heer
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Tisztelt Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... onderscheidde zich door ...
...megkülönböztette magát a ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
A legnagyobb erőssége a ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
... kreatív problémamegoldó
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positieve beoordeling van een persoon
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positieve beoordeling van een persoon
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positieve beoordeling van een persoon
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Afsluiting van een positieve referentie
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Afsluiting van een positieve referentie
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Afsluiting van een positieve referentie