Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
관계자님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
김철수님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
최수경님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
최수경님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
최수경님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Znam ... od... i jako... w...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
...wyróżniał/-a się...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
... posiada szeroką wiedzę...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Zawsze bierze czynny udział w...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positieve beoordeling van een persoon
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positieve beoordeling van een persoon
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positieve beoordeling van een persoon
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Afsluiting van een positieve referentie
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Afsluiting van een positieve referentie
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Afsluiting van een positieve referentie