Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
관계자님께 드립니다.
Αγαπητή κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
관계자분들께 드립니다.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
관계자분(들)께 드립니다.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
김철수님께 드립니다.
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Positieve beoordeling van een persoon
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Positieve beoordeling van een persoon
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Positieve beoordeling van een persoon
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een positieve referentie
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Afsluiting van een positieve referentie
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Afsluiting van een positieve referentie