Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Gentilissimo,
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
A chi di competenza,
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...si è distinto/a più volte per...
... vynikal(a) v... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
....dispone di una vasta gamma di abilità.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
È estremamente portato per...
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Ha sempre preso parte attiva in...
On/ona je iniciativní v... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
I suoi doveri principali erano:
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positieve beoordeling van een persoon
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positieve beoordeling van een persoon
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positieve beoordeling van een persoon
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Afsluiting van een positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Afsluiting van een positieve referentie
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Afsluiting van een positieve referentie