Roemeens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
A chi di competenza,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...si è distinto/a più volte per...
... s-a distins prin.... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
... își comunică ideile clar și univoc.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
È estremamente portato per...
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Ha sempre preso parte attiva in...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
I suoi doveri principali erano:
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Positieve beoordeling van een persoon
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Positieve beoordeling van een persoon
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Positieve beoordeling van een persoon
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Afsluiting van een positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Afsluiting van een positieve referentie
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Afsluiting van een positieve referentie