Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znam ... od... i jako... w...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...si è distinto/a più volte per...
...wyróżniał/-a się...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... posiada szeroką wiedzę...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
È estremamente portato per...
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Ha sempre preso parte attiva in...
Zawsze bierze czynny udział w...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
I suoi doveri principali erano:
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positieve beoordeling van een persoon
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positieve beoordeling van een persoon
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positieve beoordeling van een persoon
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Afsluiting van een positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Afsluiting van een positieve referentie
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Afsluiting van een positieve referentie