Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Gentilissimo,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
A chi di competenza,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...si è distinto/a più volte per...
... onderscheidde zich door ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
È estremamente portato per...
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Ha sempre preso parte attiva in...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
I suoi doveri principali erano:
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positieve beoordeling van een persoon
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positieve beoordeling van een persoon
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positieve beoordeling van een persoon
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Afsluiting van een positieve referentie
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Afsluiting van een positieve referentie