Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Gentilissimo,
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Hyvä Rouva
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
A chi di competenza,
Hyvä Herra / Rouva
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...si è distinto/a più volte per...
...erottautui hyvillä...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hänellä on laajat taidot
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hän on luotettava henkilö
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hänellä on hyvä tietämys...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
È estremamente portato per...
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Ha sempre preso parte attiva in...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
I suoi doveri principali erano:
Hänen päävastuualueensa olivat...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positieve beoordeling van een persoon
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positieve beoordeling van een persoon
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positieve beoordeling van een persoon
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Afsluiting van een positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Afsluiting van een positieve referentie
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Afsluiting van een positieve referentie