Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Uraim!
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölygem/Uram!
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...megkülönböztette magát a ...
... vynikal(a) v... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
A legnagyobb erőssége a ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
... kreatív problémamegoldó
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Jól kezeli a felelősséget is.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
... mindig aktív szerepet vállal a ...
On/ona je iniciativní v... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Heti feladatai magába foglalták a ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positieve beoordeling van een persoon
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positieve beoordeling van een persoon
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Afsluiting van een positieve referentie
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Afsluiting van een positieve referentie
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Afsluiting van een positieve referentie