Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quien pueda interesar
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...megkülönböztette magát a ...
X se distinguió por su...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
A legnagyobb erőssége a ...
Su más considerable talento es...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
... kreatív problémamegoldó
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Jól kezeli a felelősséget is.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Heti feladatai magába foglalták a ...
Sus tareas diarias involucraban...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Positieve beoordeling van een persoon
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Positieve beoordeling van een persoon
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Afsluiting van een positieve referentie
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Afsluiting van een positieve referentie
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Afsluiting van een positieve referentie