Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positieve beoordeling van een persoon
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positieve beoordeling van een persoon
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Afsluiting van een positieve referentie
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Afsluiting van een positieve referentie
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Afsluiting van een positieve referentie