Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Αγαπητέ κύριε,
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αγαπητή κυρία,
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Madame, Monsieur
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
C'est avec plaisir que je recommande...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... se distingue par...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Sa qualité principale est ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Il/elle communique ses idées clairement.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Il/elle participe activement dans...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Ses principales fonctions consistaient en...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positieve beoordeling van een persoon
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positieve beoordeling van een persoon
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positieve beoordeling van een persoon
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Afsluiting van een positieve referentie
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Afsluiting van een positieve referentie
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Afsluiting van een positieve referentie