Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Monsieur,
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Madame, Monsieur
Tisztelt Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
C'est avec plaisir que je recommande...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
... se distingue par...
...megkülönböztette magát a ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Sa qualité principale est ...
A legnagyobb erőssége a ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
... kreatív problémamegoldó
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Il/elle possède une large palette de compétences.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Il/elle communique ses idées clairement.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Il/elle participe activement dans...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Ses principales fonctions consistaient en...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positieve beoordeling van een persoon
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positieve beoordeling van een persoon
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positieve beoordeling van een persoon
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Afsluiting van een positieve referentie
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Afsluiting van een positieve referentie
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Afsluiting van een positieve referentie