Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Hyvä Herra,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Herra / Rouva
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...erottautui hyvillä...
... distinguiu-se por ...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
O seu maior talento é ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hän on luova ongelmanratkaisija
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hänellä on laajat taidot
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hän on luotettava henkilö
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hänellä on hyvä tietämys...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Hänen päävastuualueensa olivat...
Suas principais responsabilidades eram...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positieve beoordeling van een persoon
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positieve beoordeling van een persoon
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Afsluiting van een positieve referentie
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Afsluiting van een positieve referentie
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Afsluiting van een positieve referentie