Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positieve beoordeling van een persoon
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positieve beoordeling van een persoon
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Afsluiting van een positieve referentie
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Afsluiting van een positieve referentie
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Afsluiting van een positieve referentie