Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distingis per...
... vynikal(a) v... .
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
Li/ŝi havas grandan scion de....
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
On/ona je iniciativní v... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positieve beoordeling van een persoon
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positieve beoordeling van een persoon
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positieve beoordeling van een persoon
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Afsluiting van een positieve referentie
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Afsluiting van een positieve referentie
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Afsluiting van een positieve referentie