Turks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

Dear Sir,
Sayın Yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Sayın Yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Sayın Yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Sayın Yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
Yetkili makama,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Sayın Lale Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
I am delighted to be called upon as a reference for…
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I first became acquainted with...in..., when he joined...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...distinguished himself / herself by…
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
His / her greatest talent is / lies in…
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
He / she is a creative problem-solver.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
He / she has a broad range of skills.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
He / she communicates his / her ideas clearly.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
He / she handles responsibility well.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
He / she always takes an active role in… .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her main responsibilities were…
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
His / her weekly tasks involved…
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positieve beoordeling van een persoon
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positieve beoordeling van een persoon
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positieve beoordeling van een persoon
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Afsluiting van een positieve referentie
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie