Turks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Yetkili makama,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Sayın Ayşe Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Dilek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Lale Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
很高兴可以为...做推荐
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
在他...时加入...,我和他初次认识
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我毫不犹豫为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我很高兴能为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...以...区别于其他人
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
他/她最大的才能在于...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
他/她拥有众多技能。
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
他/她能清楚地表达自己的想法。
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
他/她能很好的处理各种责任。
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
他/她在...方面拥有广泛知识
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... onun sıradışı özelliğidir.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
他/她总是积极参加...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她的主要职责是...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她每周的工作包括...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positieve beoordeling van een persoon
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positieve beoordeling van een persoon
...总能高质量地按时完成工作。
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positieve beoordeling van een persoon
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
我认为...应该被优先考虑,因为...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Afsluiting van een positieve referentie
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Afsluiting van een positieve referentie