Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
很高兴可以为...做推荐
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
在他...时加入...,我和他初次认识
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我毫不犹豫为...写推荐信
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我很高兴能为...写推荐信
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...以...区别于其他人
...erottautui hyvillä...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
他/她最大的才能在于...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hän on luova ongelmanratkaisija
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
他/她拥有众多技能。
Hänellä on laajat taidot
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
他/她能很好的处理各种责任。
Hän on luotettava henkilö
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
他/她在...方面拥有广泛知识
Hänellä on hyvä tietämys...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
他/她总是积极参加...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她的主要职责是...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她每周的工作包括...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positieve beoordeling van een persoon
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positieve beoordeling van een persoon
...总能高质量地按时完成工作。
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positieve beoordeling van een persoon
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Afsluiting van een positieve referentie
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Afsluiting van een positieve referentie
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Afsluiting van een positieve referentie