Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Referentie

Referentie - Aanhef

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
尊敬的史密斯女士,
Kære fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
很高兴可以为...做推荐
Jeg er begejstret for at være reference for...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
在他...时加入...,我和他初次认识
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我毫不犹豫为...写推荐信
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我很高兴能为...写推荐信
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Beschrijving waarvan men de persoon kent
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Beschrijving waarvan men de persoon kent
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Openingszin die gebruikt wordt, wanneer men graag met de beschreven persoon heeft samengewerkt

Referentie - Vaardigheden

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Beschrijving van de positieve karaktereigenschappen van een persoon
...以...区别于其他人
... adskilte sig selv ved at...
Beschrijving van de belangrijkste positieve eigenschappen die een persoon heeft getoond
他/她最大的才能在于...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Beschrijving van de belangrijkste sterke punten van een persoon
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Han / hun er en kreativ problemløser.
Beschrijving van de wil en het vermogen van een persoon om uitdagingen aan te gaan
他/她拥有众多技能。
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Beschrijving van een persoon met veelzijdige vaardigheden
他/她能清楚地表达自己的想法。
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Beschrijving van een persoon met goede communicatieve vaardigheden
他/她能很好的处理各种责任。
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Beschrijving van een persoon die een team / project succesvol leiden kan en ook onder druk goed werk levert
他/她在...方面拥有广泛知识
Han / hun har en omfattende viden om... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Beschrijving van de vaardigheden van een persoon
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Beschrijving van de beste eigenschap van een persoon
他/她总是积极参加...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Beschrijving van de eigenschap van een persoon, die zich engageert en actief betrokken is bij het werk
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Beschrijving van een slimme en dynamische persoon

Referentie - Professionele verantwoordelijkheden

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她的主要职责是...
Hans / hendes ansvarområder var...
Beschrijving van de werkzaamheden van een persoon
他/她每周的工作包括...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Beschrijving van de wekelijkse werkzaamheden van een persoon

Referentie - Beoordeling

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Positieve beoordeling van een persoon
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Zeer positieve beoordeling van een persoon
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Positieve beoordeling van een persoon
...总能高质量地按时完成工作。
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Positieve beoordeling van een persoon
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Negatief aspect in de beoordeling van een persoon
我认为...应该被优先考虑,因为...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Aanbeveling van een persoon om meerdere redenen; zeer positieve beoordeling van een persoon

Referentie - Afsluiting

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Afsluiting van een positieve referentie
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Afsluiting van een zeer positieve referentie
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Afsluiting van een bijzonder positieve referentie
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Inschatting dat een persoon voor een baan niet geschikt is
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Afsluiting van een positieve referentie
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Afsluiting van een positieve referentie