Thai | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Tên
ชื่อขึ้นต้น
Voornaam van de sollicitant
Họ
นามสกุล
Achternaam van de sollicitant
Ngày sinh
วันเกิด
Geboortedatum van de sollicitant
Nơi sinh
สถานที่เกิด
Geboorteplaats van de sollicitant
Quốc tịch
สัญชาติ
Nationaliteit van de sollicitant
Tình trạng hôn nhân
สถานะแต่งงาน
Burgerlijke staat van de sollicitant
Độc thân
โสด
Ongehuwd
Đã lập gia đình
แต่งงานแล้ว
Gehuwd
Góa vợ/chồng
เป็นหม้าย
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Địa chỉ
ที่อยู่
Adres van de sollicitant
Điện thoại
หมายเลขโทรศัพท์
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-Mail
อีเมล
E-mailadres van de sollicitant
Website
เว็บไซต์
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Tiểu học
โรงเรียนประถม
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Trung học cơ sở (THCS)
โรงเรียนมัธยมต้น
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Trung học phổ thông (THPT)
โรงเรียนมัธยมปลาย
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Đại học
มหาวิทยาลัย
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Mẫu giáo
โรงเรียนสอนทารก
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Tiểu học
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Trung học cơ sở (THCS)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Cao đẳng
การศึกษาสายวิชาชีพ
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Đại học
มหาวิทยาลัย
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - Hiện nay / Tập đoàn Jackson Shoes / Spokane, WA
Quản lý
Mô tả công việc:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Kinh nghiệm làm việc tại...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Thực tập sinh tại...
การฝึกงานที่...
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Tình nguyện viên tại...
งานอาสาสมัครที่...
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Khả năng nói và viết... khá/tốt
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Khả năng nói và viết... thành thạo
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Kĩ năng máy tính cơ bản
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Beschrijving van de computervaardigheden
Kĩ năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình tốt.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Kĩ năng sử dụng bộ Microsoft Office/lập trình HTML ở trình độ cao
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Kĩ năng sử dụng Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Kinh nghiệm sử dụng CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Bằng lái xe (hạng)...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden