Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Křestní jméno
名字
Voornaam van de sollicitant
Příjmení
Achternaam van de sollicitant
Datum narození
生日
Geboortedatum van de sollicitant
Místo narození
出生地
Geboorteplaats van de sollicitant
Národnost
国籍
Nationaliteit van de sollicitant
Rodinný stav
婚姻状况
Burgerlijke staat van de sollicitant
Svobodný(á)
单身
Ongehuwd
Ženatý/Provdaná
已婚
Gehuwd
Ovdovělý(á)
丧偶
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Adresa
地址
Adres van de sollicitant
Telefon
电话
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
E-mail
电子邮箱
E-mailadres van de sollicitant
Website
网址
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Základní škola
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Základní škola, 2. stupeň
初中
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Střední škola
高中
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Vysoká škola
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Přípravná škola
幼儿学校
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Základní škola, 1. stupeň
小学
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Střední škola
中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Vyšší střední škola
高等中学
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Univerzita
大学
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Pracovní zkušenost v ...
在...的工作经历
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Stáž v...
在...的实习经历
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Dobrovolnická práce v...
在...的志愿者服务工作
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Dobrá znalost slovem i písmem
良好的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Plynulá znalost slovem i písmem
流利的书面和口语表达能力
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Počítačově gramotný
通晓计算机技能
Beschrijving van de computervaardigheden
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
出色的交流/谈判/表达能力
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Znalost CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Řidičský průkaz B
目前持有...驾驶执照
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden