Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Curriculum Vitae - Persoonlijke gegevens

Primer nombre
이름
Voornaam van de sollicitant
Apellido
Achternaam van de sollicitant
Fecha de nacimiento
생년월일
Geboortedatum van de sollicitant
Lugar de nacimiento
출생지
Geboorteplaats van de sollicitant
Nacionalidad
국적
Nationaliteit van de sollicitant
Estado civil
결혼 여부
Burgerlijke staat van de sollicitant
Soltero(a)
미혼
Ongehuwd
Casado(a)
기혼
Gehuwd
Viudo(a)
미망인
Alleenstaand vanwege overlijden partner
Dirección
주소
Adres van de sollicitant
Teléfono
전화
Telefoonnummer, waaronder de sollicitant te bereiken is
Email
이메일 (E mail)
E-mailadres van de sollicitant
Página Web
웹 사이트
Persoonlijke of zakelijke website van de sollicitant

Curriculum Vitae - Opleiding

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standaardformaat in de VS voor het opsommen van gevolgde opleidingen
Escuela Primaria
초등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 8 tot 13 jaar in de VS
Escuela para niños entre 13 y 16 años
중학교
Onderwijsvorm tussen de basisschool en de middelbare school voor kinderen van 13 tot 16 jaar in de VS
Secundaria
고등학교
Onderwijsvorm na de junior highschool voor kinderen van 16 tot 18 jaar in de VS
Universidad
대학교
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in de VS
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
유아 학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Groot-Brittannië
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
초등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 7 tot 10 jaar in Groot-Brittannië
Escuela Secundaria
중등학교
Onderwijsvorm voor kinderen van 10 tot 16 jaar in Groot-Brittannië
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
식스-폼 컬리지
Onderwijsvorm voor kinderen van 16 tot 18 jaar in Groot-Brittannië
Universidad
대학교
Onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië

Curriculum Vitae - Werkervaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Voorbeeld van een standaardopsomming van werkervaring
Experiencia laboral en...
...에서의 업무 경력
Beschrijving van tot nu toe opgedane werkervaring
Pasantía en...
...에서 인턴쉽
Beschrijving van tijdelijke werkzaamheden
Trabajo voluntario en...
..에서의 봉사활동
Beschrijving van onbetaalde werkzaamheden, meestal voor een goed doel

Curriculum Vitae - Vaardigheden

Buena comprensión oral y escrita de...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Beschrijving van vreemde talen, die je op een behoorlijk niveau spreekt
Fluidez oral y escrita en...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Beschrijving van vreemde talen, die je op een zeer hoog niveau spreekt
Conocimientos de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Beschrijving van de computervaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Beschrijving van de communicatieve vaardigheden
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Beschrijving van gevorderde computervaardigheden
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Beschrijving van de kennis van tekstverwerking, spreadsheet-, database- en presentatiesoftware
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Beschrijving van de kennis van ontwerpsoftware
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
현재 ... 면허증 소지자
Beschrijving van de wettelijke bevoegdheid te mogen autorijden